Ga naar de hoofdinhoud

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken voor welk doel. Wij raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen.

Privacybeleid Welter Shelter BV

Op onze website bieden en verkopen wij producten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd, omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Het is in ons grootste belang dat er zorgvuldig met deze persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Nederlandse privacywetgeving stelt. Dit betekent onder meer dat wij:
- Geef duidelijk aan voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
- Beperk de verzameling van persoonsgegevens tot enkel de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- Vraag uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is.
- Deel geen persoonlijke gegevens met derden, tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
- Wanneer wij persoonsgegevens delen, maak dan met deze derde partijen afspraken om er onder meer voor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
- Neem passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en eis dit ook van partijen die met ons samenwerken en deze gegevens ook verwerken.
- Uw recht respecteren om u op verzoek uw persoonsgegevens ter inzage te geven, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, kunt u dat doen via onderstaande gegevens.

e-mail: info@weltershelter.com

Persoonlijke gegevens
Afhankelijk van de diensten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Voor-en achternaam
- Adres
- Telefoon nummer
- E-mailadres
- IP adres
- Account Informatie
- IBAN
- Gegevens die u in een open veld op onze site verstrekt, zoals een bericht in ons contactformulier
- Aankopen en retouren
- Verlanglijst en inhoud van de boodschappentas
- Nieuwsbriefvoorkeuren
- Bonusvoorkeuren en details

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
- Om u de mogelijkheid te bieden artikelen op onze website te bestellen en van alle functionaliteiten en diensten gebruik te maken.
- Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over de voortgang van uw bestelling.
- Om met u te communiceren via e-mail en/of telefoon en/of post.
- Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te kunnen sturen op basis van uw interesse.
- Om gegevens voor u te verwerken om deel te kunnen nemen aan prijsvragen, zodat wij contact met u kunnen opnemen als u iets heeft gewonnen en om onze dienstverlening te verbeteren.
- Om uw vragen te beantwoorden of een probleem af te handelen via sociale media, e-mail, post of telefoon.
- Om onze website en dienstverlening te verbeteren.

Derden delen
Wij delen de door u verstrekte persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw bestelling. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verwerken van uw online betaling en delen wij noodzakelijke persoonsgegevens met de transporteur om uw pakket te kunnen bezorgen.

Wanneer wij persoonsgegevens delen, zorgen wij er middels een overeenkomst voor dat persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Wij gaan er ook mee akkoord dat persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn en er geen noodzaak is om de gegevens op te slaan.

Verder delen wij uw persoonsgegevens niet met andere partijen, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of toestemming. (Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een Nederlandse, Belgische of Duitse belasting-, politie- of opsporingsautoriteit gegevens opvraagt ​​voor een onderzoek. Wij zijn in dit geval wettelijk verplicht om hen de gevraagde gegevens te verstrekken.)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Zie hoofdstuk “cookiebeleid” (URL) op onze website voor meer informatie hierover.

Beveiliging en opslag
Wij hebben adequate beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Via hen kunnen wij ervoor zorgen dat alleen toegestane personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang beveiligd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit betekent dat wij gegevens bewaren zo lang als nodig is om u de gevraagde diensten te kunnen leveren. Voor persoonsgegevens die wij vanwege wettelijke regelgeving langer moeten bewaren, houden wij ons aan wettelijke bewaartermijnen.

Minderjarigen
Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je onze website alleen gebruiken onder toezicht van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is onderhevig aan updates. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Uw persoonsgegevens worden nooit zonder toestemming voor andere doeleinden gebruikt.

Controle van en wijzigingen in persoonsgegevens
Om uw persoonsgegevens in te zien en indien nodig te wijzigen kunt u contact opnemen met onze klantenservice via onderstaande contactgegevens:


e-mail: info@weltershelter.com
online: via het contactformulier op onze website.


Om misbruik te voorkomen hebben wij uw verzoek nodig met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs). Vergeet niet uw persoonlijke nummer en foto af te dekken.

(Nederlandse) Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen u graag verder als u een vraag heeft over onze verwerking van persoonsgegevens. Bent u ondanks onze hulp niet tevreden met ons antwoord, dan heeft u volgens de privacywetgeving het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Website:
autoriteitpersoonsgegevens.nl

Datum van inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is van kracht vanaf 24 mei 2018.

Jouw winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg.
/nl/collections/all
'>Klik hier om verder te winkelen.